12 Skäl att vara Ärlig mot dig Själv

balcony 1834990 1280

Ärlighet är en av de viktigaste dygderna en person kan ha. Det är viktigt för att bygga förtroende, både med andra och inom sig själv. Men det är ofta svårt att vara ärlig, särskilt när sanningen är smärtsam eller obekväm.

Det finns många anledningar till varför människor kan välja att lura sig själva, men i slutändan gör självbedrägeri alltid mer skada än nytta.

I det här blogginlägget kommer vi att utforska tolv anledningar till varför självärlighet är så viktigt, och varför du alltid bör sträva efter att vara ärlig mot dig själv.

Kan en person verkligen vara ärlig mot sig själv?

Det är ett vanligt talesätt att ”du kan inte lura dig själv.” Men är detta verkligen sant? Visst, vi har alla stunder när vi medvetet väljer att tro på något som inte är korrekt.

Till exempel kan du säga till dig själv att du inte förtjänar att vara lycklig på grund av något dåligt du gjort tidigare. Eller så kanske du övertygar dig själv om att ett visst mål är omöjligt att uppnå, så det är ingen idé att ens försöka.

Dessa är självbedrägerier: fall där vi vägrar att inse sanningen om oss själva och våra liv.

Självbedrägeri kan verka ofarligt, men det orsakar faktiskt många problem. Det kan leda till känslor av ångest och depression, och det kan hindra dig från att vidta åtgärder som kan förbättra ditt liv.

Kort sagt, självbedrägeri är en form av självpåtaget lidande. Och det är något vi alla bör sträva efter att undvika. Sättet att övervinna detta självbedrägeri är genom självärlighet, och därför kan en person bli mer nöjd och i fred med sig själv genom att lära sig att vara ärlig mot sig själv.

Vad är självärlighet?

Självärlighet är att alltid tala och agera i enlighet med vad du tror är sant, även om det är obehagligt eller obekvämt.

Det handlar om att vara ärlig mot dig själv om dina tankar, känslor och handlingar. Det handlar om att känna igen dina begränsningar och möta dina rädslor.

Självärlighet kan vara svårt, men det är också viktigt för ett lyckligt och tillfredsställande liv.

Självärlighet: 10 skäl att vara ärlig mot dig själv

1. Kom ihåg att ärlighet är den bästa policyn

Vi känner alla till talesättet, ”Ärlighet är den bästa policyn.” Men det är inte alltid lätt att vara ärlig, särskilt mot oss själva. Det är viktigt att komma ihåg att självärlighet är lika viktigt som ärlighet mot andra. När allt kommer omkring, om vi inte är ärliga mot oss själva, hur kan vi då förvänta oss att vara ärliga mot andra?

Självärlighet kräver att vi ser ordentligt på oss själva och våra liv. Det innebär att vara villig att möta de fula sanningarna om oss själva som vi kanske inte vill erkänna. Men det är bara genom att inse dessa sanningar som vi kan börja arbeta med dem och förbättra våra liv.

2. Att vara ärlig mot dig själv kommer att hjälpa dig att växa som person

Självärlighet är en nyckelingrediens i personlig utveckling. Om vi ​​inte är ärliga om våra svagheter kan vi inte arbeta med dem och förbättra oss själva. Å andra sidan, om vi ständigt ljuger för oss själva om våra brister, kommer vi aldrig att kunna gå förbi dem.

Det låter oss också se våra styrkor tydligare. När vi är ärliga mot oss själva kan vi börja bygga vidare på våra styrkor och bli den bästa versionen av oss själva.

3. Oärlighet kan leda till skuld och ånger, vilket i sin tur leder till mer oärlighet

Det är en ond cirkel. Ju mer vi ljuger för oss själva, desto mer skyldiga och ångerfulla känner vi oss. Och ju mer skyldiga och ångerfulla vi känner oss, desto mer sannolikt är det att vi fortsätter ljuga för oss själva.

Men självärlighet kan bryta denna cirkel. När vi är ärliga mot oss själva är det mindre troligt att vi känner skuld och ånger över våra val. Och när vi inte känner oss skyldiga och ångrar, är det mer sannolikt att vi är ärliga mot oss själva i framtiden.

4. Ärlighet får människor att känna sig värderade och respekterade

Om vi ​​inte är ärliga mot oss själva sänder vi budskapet att vi inte tycker att vi är värda ärlighet. Detta kan leda till känslor av lågt självvärde och självrespekt.

Å andra sidan, när vi är ärliga mot oss själva, visar det att vi respekterar och värdesätter oss själva. Och detta leder i sin tur till högre självkänsla och självrespekt.

5. Självärlighet är en grundläggande del av egenvård

Om vi ​​inte är ärliga mot oss själva kan vi inte fatta de bästa besluten för våra liv. Det kan sluta med att vi gör val som är skadliga för oss, både fysiskt och känslomässigt.

Men när vi är ärliga mot oss själva kan vi göra val som ligger i vårt bästa. Vi kan ta hand om oss själva fysiskt och känslomässigt, och vi kan se till att vi gör det som är bäst för oss.

Självärlighet är en viktig del av egenvård, och det är något vi alla bör sträva efter.

6. Självförtroendet ökar när du är ärlig mot dig själv

En del av att vara självsäker är att veta vem du är, både dina styrkor och dina svagheter. När du är ärlig mot dig själv har du en mer realistisk och korrekt bild av dig själv.

Detta leder till ökat självförtroende eftersom du inte försöker vara någon du inte är. Du är bekväm i ditt eget skinn och du vet att du är kapabel till fantastiska saker.

6. Du kommer att kunna fatta bättre beslut i livet om du är ärlig om ditt förflutna och nutid

Det är svårt att göra bra bedömningar om vi inte är ärliga mot oss själva. Vi kan av misstag välja alternativ som är baserade på självbedrägeri eller förnekande.

Men när vi är ärliga om vårt förflutna och nutid kan vi fatta mer informerade och genomtänkta beslut. Vi kan ta hänsyn till alla fakta och göra val som ligger i vårt bästa.

7. Det kan hjälpa dig att bygga hälsosammare relationer

Om vi ​​inte är ärliga mot oss själva kommer våra relationer att lida. Vi kanske stannar i ohälsosamma eller olyckliga relationer eftersom vi är rädda för att inse sanningen om dem. Eller så kanske vi hamnar i giftiga relationer för att vi inte är ärliga om våra egna behov och önskemål.

Men när vi är ärliga mot oss själva är vi mer benägna att attrahera människor som är bra för oss, och vi är mer benägna att avsluta relationer som inte fungerar.

8. Du kommer att vara mindre benägen att sabotera själv om du är ärlig mot dig själv

Om vi ​​inte är ärliga mot oss själva kan vi sluta med att vi saboterar våra egna ansträngningar. Vi kanske stannar på ett jobb som vi hatar för att vi är rädda för att inse sanningen om våra karriärmål. Eller så kanske vi stannar i ett förhållande som inte är bra för oss eftersom vi är rädda för att vara ensamma.

Men när vi är ärliga mot oss själva kan vi göra bättre val och undvika självsabotage. Vi kan möta våra rädslor och fatta beslut som ligger i vårt bästa.

9. Du kommer att ha mindre ånger i livet om du är ärlig mot dig själv

Vi kanske upptäcker att vi ångrar våra beslut i livet. Vi kunde se tillbaka på våra liv och önska att vi hade gjort olika val.

Men när vi är ärliga mot oss själva kan vi undvika ånger. Vi kan göra val som är i linje med våra värderingar och mål, och vi kan vara stolta över de liv vi har levt.

10. Du behöver inte oroa dig för att dölja dina sanna känslor eller avsikter om du är ärlig mot dig själv

Det är inte alltid lätt att uttrycka våra sanna känslor och avsikter. Och i livet kanske vi gör just det. Vi kanske låtsas vara något vi inte är, eller så kan vi försöka dölja våra sanna känslor för andra. Detta kan leda till mycket stress och oro.

Men när vi är ärliga mot oss själva kan vi vara vårt sanna jag. Vi kan uttrycka våra känslor och avsikter utan att oroa oss för vad andra kommer att tycka eller säga. Vi kan vara autentiska och äkta, och vi kan leva våra liv med integritet.

11. Du kommer att kunna bygga upp förtroende och trovärdighet hos andra om du är ärlig mot dig själv

Det är svårt att utveckla förtroende och trovärdighet med andra om vi inte är ärliga mot oss själva. Vi kan ge löften som vi inte kan hålla eller säga en sak samtidigt som vi gör något helt annat.

När vi är ärliga mot oss själva kommer våra ord och handlingar att överensstämma. Människor kommer att lita på och ha tro på oss eftersom de kommer att veta att vi är äkta och sanningsenliga.

12. Du kommer att finna det lättare att vara lycklig om du är ärlig mot dig själv

Det är svårt att gå igenom livet när vi känner annorlunda än vad vi lägger ut i världen. Vi kanske försöker övertyga oss själva om att vi är lyckliga när vi verkligen inte är det. Eller så kanske vi ignorerar våra egna behov och önskemål i jakten på lycka.

Men när vi är ärliga mot oss själva kan vi finna sann lycka. Vi kan acceptera oss själva för de vi är och göra val som är i linje med våra värderingar och mål. Vi kan vara ärliga om våra känslor och behov, och vi kan finna tillfredsställelse och frid inom oss själva.

Slutgiltiga tankar

Självärlighet är en nyckelingrediens för lycka och framgång i livet. Det låter oss göra bättre val, bygga hälsosammare relationer, undvika självsabotage och ångra färre. Det gör det också möjligt för oss att vara vårt sanna jag, uttrycka våra sanna känslor och avsikter och bygga förtroende och trovärdighet hos andra.

Om du vill bli lyckligare och mer framgångsrik i livet, börja med att vara ärlig mot dig själv. Vi hoppas att den här artikeln har inspirerat dig att göra just det.

Vad tycker du om självärlighet?

Du kanske också gillar

Lämna ett svar